Nytt helsekvartal i Aksdal

av Stig Bang-Andersen

Tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

StartOff – Smart tilgang på bysykler

av Stig Bang-Andersen

Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

av Stig Bang-Andersen

FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

StartOff – Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen

Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Dagsturhytter i Rogaland

av Stig Bang-Andersen