Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på driftskontraktene.

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

av Stig Bang-Andersen

Sirkulær anskaffing av møblar

av Stig Bang-Andersen

Sirkulære anskaffelser: en type grønn anskaffelse der offentlig myndigheter går til innkjøp av varer, tjenester og utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

av Stig Bang-Andersen

Alle de 30 Agder kommunene har gått sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Når er prosessbeskrivelsen av den innovative anskaffelsen klar.

Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

av Stig Bang-Andersen

Statsbygg og Bergen kommune går i bresjen for å sette ny bransjestandard for digitalisering av bygg.

Klimasmart avfallstransport

av Stig Bang-Andersen

Smartere drift og vedlikehold

av Stig Bang-Andersen

Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadrat- meter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobber til dels både tungvint og lite kosteffektivt med drift og forvaltning av de store samfunnsverdiene de forvalter i kommunen. Innovasjonspartnerskapet har fått innvilget 7,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer.

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

av Stig Bang-Andersen

Nytt sykehjem som stod ferdig juni 2017 og oppstart av drift januar 2018. Et bygg i urbane omgivelser, 7 etasjer, 123 plasser fordelt på 15 boenheter. Anskaffelsen av signalanlegget ble trukket ut av totalentreprisen og gjennomført som en innovativ anskaffelse parallelt med bygging av sykehjemmet.

NODIG

av Stig Bang-Andersen

Oslo kommune ønsket et gravefritt system for å koble bygårder til nye hovedvannledninger.

Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

av Stig Bang-Andersen

Bergen Vann og mange andre vannverk har tunnelbassenger for drikkevann. Det er dyrt og farlig å fjerne slam. Mange har aldri vært rengjort.