Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

Våren 2021 ble det besluttet å bygge ny skole i Frakkagjerd i Tysvær kommune på Haugalandet. 2022 vant den lokale entreprenøren GL Prosjektservice pris- og designkonkurransen om å få bygge den nye ungdomsskolen til en verdi av omlag 360 millioner kr.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Den nye ungdomsskolen på Frakkagjerd skal bli mer enn bare en skole. Ny skole skal fremme aktivitet og læring, men også tilrettelegge for mer aktivitet til kommunens innbyggere, for bruk av alle typer lag og foreninger i nærområdet.

Les mer
  • Klimagassutslipp fra materialer reduseres med 50 % i forhold til referansebygg.
  • Energiforbruket skal minimum være tilpasset passivhusnivå og med ambisjoner om videreutvikling til plusshus
  • Bygningskropp utformes med minimum netto oppvarmings- og kjøle behov lik passivhusnivå iht. NS 3701.
  • BREEAM brukes som verktøy for miljø- og kvalitetskontroll. Ambisjonsnivå skal tilfredsstille ny manual 3,0 og nivå «Very Good».
  • Fossil fri byggeplass i gjennomføringsfasen, muligheter og konsekvenser

Dialogkonferanse

Dialogkonferansen ble gjennomført digitalt 24.januar 2022 i et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Tysvær kommune ønsker seg. Leverandørene oppfordres til å komme med innspill om hvordan ambisjonene kan nås.

Les mer

Det er ønskelig å innhente mer kunnskap om områdene materialvalg, energibruk og bygningskropp i tillegg til muligheter for fossilfri byggeplass i gjennomføringsfasen, for å sikre at Frakkagjerd ungdomsskole i Tysvær blir et mest mulig framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg. (Se kunngjøring)

Skriftlige innspill og en-til-en-møter

De som ønsket å presentere sine løsningsforslag fikk anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter 4.februar 2022.

Les mer

Informasjonen som fra én-til-én – møtene ble benyttet som et grunnlag for å utforme konkurransegrunnlaget, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke det behovet Tysvær kommune har

Konkurranse

Valgt anskaffelsesform - Pris og designkonkurranse med forhandling, samspill til totalentreprise

Utvikling - samspillsfase

Den lokale entreprenøren GL Prosjektservice danket ut store, nasjonale entreprenører.
Ferdigstilles til skolestart senest høsten 2025

Les mer

Vinnerforslaget IRIS er tegnet av HOLON arkitekter, og fikk skryt for både arkitektonisk uttrykk og de rommelige kvalitetene inne i bygget. Bak ligger en idé om at nærmiljøfunksjonen skal oppleves kraftfull i omgivelsene og samspille tydelig med skolen. I tillegg er det selvsagt holdt et stort fokus på lavutslipp, miljø og også gjenbruk.

Det ligger flere opsjoner inne i tilbudet, blant annet å bygge etter BREEAM og å ha solceller på taket. Dette er opsjoner kommunen skal ta stilling til nå i samspillfasen