Sikkerhetspartner og sikkerhetsovervåking

RITS (Ryfylke IT samarbeid, bestående av kommunene Hjelmeland, Sauda, Strand og Suldal) + Kvinnherad hadde behov for en sikkehetspartner som kunne tilby både rådgivning og kontinuerlig overvåking av infrastruktur og relevante it-tjenester for å detektere uønsket aktivitet. Verdien av anskaffelsen er estimert til 15,5 millioner kr.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosessbeskrivelse konkurransepreget dialog

Kartlegging og markedsundersøkelse

Eksisterende system kartlegges og beskrives, markedsmøte ble gjennomført på Teams

Les mer

Behov:

«Et samarbeid hvor kompetansen vi til sammen besitter gjør at vi stiller sterkere i det utfordrende trusselbildet vi står ovenfor.» Oppdragsgiver har IT-systemer fra et stort utvalg produsenter og leverandører, og det var viktig at leverandøren ikke er produsent- eller produktavhengig for å kunne levere tjenester på dette utvalget.

Oppdragsgiver så etter en leverandør som kunne tilby tjenester på følgende områder:

  • Kontinuerlig overvåking av infrastruktur og relevante IT-tjenester for å detektere uønsket aktivitet.
  • Analyse og håndtering av sikkerhetshendelser, inkludert aktiv respons ved relevante sikkerhetshendelser og rådgiving rundt tiltak for å redusere risikoen for at hendelser skal oppstå igjen.
  • Rådgivning og kompetanseheving rundt cybersikkerhet, inkludert rådgivning på prioriteringer for anskaffelser angående IT-sikkerhet, og å holde kommunene kontinuerlig oppdatert på endringer i trusselbildet gjennom jevnlige statusmøter som oppsummerer trusselsituasjonen.

Utlysning av konkurransepreget dialog

Konkurransen ble på Doffin og TED 28. desember 2022

Les mer

https://doffin.no/notices/2022-688090

Pre-kvalifisering av tilbydere med invitasjon til å levere tilbud

Av 11 som meldte seg totalt ble 5 tilbydere kvalifisert etter tilbudsgjennomgang og invitert til å bli med videre til dialog (del II av konkurransen)

Dialogrunder

Av de inviterte til dialogen ønsket to tilbydere å gjennomføre dialogrunder med oppdragsgiver. Dialogfasen ble erklært ferdig før sommerferien 2023. Leverandørene som har deltok i dialogrundene fikk levere sine endelige tilbud på det endelige konkurransegrunnlaget.

Utlysning av endelig konkurransegrunnlag

Resultatet av dialogfasen ble et endelig konkurransegrunnlag som gjenværende leverandører i konkurransen skulle levere sine tilbud til. Konkurransegrunnlaget ble lyst ut i september og gjenspeiler de behovene (med krav til ytelse og funksjon) som markedet er i stand til å levere på.

Vurdering og kontraktsinngåelse med vinneren av konkurransen

Netsecurity AS ble kåret som vinner i konkurransen og dermed leverandør av sikkerhetsovervåking til kommunene.