Nytt helsekvartal i Aksdal

Tysvær kommune planlegger for et nytt helsekvartal som skal bli ett godt sted å leve og jobbe i og samtidig at det blir et fremtidsrettet bygg med fokus på kvalitet og bærekraft.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Behov

Tysvær kommune har vedtatt å prosjektere et nytt helsekvartalet sentralt i Aksdal. Her vil sjukeheim og omsorgsboliger med tilpasset bemanning huse ca 116 beboere. Det skal være kontorer til
heimetjenester, fysioterapeut, ergoterapeut med flere. Det vil være ulike soner med cafe, storstue, mindre møteplasser og hensiktsmessige hager.

Les mer

Bygget skal være ett godt sted for flere grupper;

  • Beboer/bruker
  • Helsepersonell og andre brukernære ansatte
  • Pårørende/besøkende/frivillig
  • Forvaltning, drift, vedlikehold

Dialogkonferanse

Digital dialogkonferanse ble gjennomført 2. november 2022. Her presenterte kommunen problemstilling og behov, fikk

Skriftlige innspill og en-til-en-møter

De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter 29. og 30. november samt 2. desember 2022.

Les mer

Informasjonen som vi får fra én-til-én – møtene vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme et evt. konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke det behovet Tysvær kommune har

Konkurranse

Valg av anskaffelsesform - Pris og designkonkurranse med forhandling, samspill til totalentreprise

Utvikling

Ferdigstilles 2027

Om anskaffelsen

Tysvær kommune har vedtatt å bygge Helsekvartalet sentralt i Aksdal. Her vil sjukeheim og omsorgsboliger med tilpasset bemanning huse ca 116 beboere. Det skal være kontorer til heimetjenester, fysioterapeut, ergoterapeut med flere. Det vil være ulike soner med cafe, storstue, mindre møteplasser og hensiktsmessige hager.

Bygget skal være ett godt sted for flere grupper;

  • Beboer/bruker
  • Helsepersonell og andre brukernære ansatte
  • Pårørende/besøkende/frivillig
  • Forvaltning, drift, vedlikehold

Et kompleks bygg rommer mye teknisk infrastruktur, enøk vurderinger, materialvalg og annet som menneskene det huser ikke nødvendigvis merker i hverdagen. Tysvær kommune er mindre interessert i ulike betongkvaliteter og wattytelser i solceller i akkurat denne dialogen.
Kommunen er derimot opptatt av godt inneklima, støy, kvaliteter som belysning, omgivelseskontroll og tilgangskontroll. Dette kan være vanskelig å skille, men de ønsker fokus på hva mennesker opplever, sanser og blir påvirket av i bygget.