StartOff – Smart tilgang på bysykler

Den største utfordringen og et av de største suksesskriteriene i et bysykkelsystem er å gjøre det forutsigbart for brukerne. Dette innebærer at det er tilgjengelig sykler for brukerne der de trenger dem og når de trenger dem. Kolumbus AS søker gjennom dette prosjektet en innovativ løsning som bidrar til å optimalisere dagens bysykkelsystem Bysykkelen i Rogaland.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Les mer
 • 28. januar 2022 – konkurransen kunngjøres på Doffin

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Les mer
 • 28. februar 2022 kl. 12 – frist for å levere idéskisse
 • Uke 9 og 10 i 2022 – intervjuer med inntil 6 leverandører

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen

Les mer
 • 15. mars 2022 – oppstart fasen «Utforske alternativer» (varighet 3 uker)

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution). Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Les mer
 • 20. april 2022 – oppstart fasen «Utvikle løsningen» (varighet 15 uker)

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Les mer
 • Uke 38 i 2022 – utvikling ferdigstilt

Om anskaffelsen

Bysykkelen ønsker en bedre utnyttelse av bysykkelsystemet og søker en kostnadseffektiv, enkel og bærekraftig løsning som kan sikre best mulig tilgjengelighet av sykler til brukernes behov.

For å få dette til har Kolumbus behov for en innovativ løsning som kan bidra til å få:

 • Fungerende sykler (uten feil og mangler, og med tilstrekkelig batterikapasitet) tilgjengelig på rett sted til rett tid.

Samtidig bør løsningen:

 • Ha lave kostnader i anskaffelse og drift
 • Gi mindre miljøavtrykk og ressursbruk i drift og ombæring av syklene
 • Ved behov for ombæring og service, åpner for at frivillige aktører (individer/idrettslag ol.) kan utføre oppgaver
 • Kunne anvendes til andre tilsvarende eller lignende systemer, eksempelvis for sparkesykler og andre bysykkelsystemer
 • Bidra til økt fleksibilitet i reisens start- og stoppunkt, utnyttelse og utvikling av ladestasjoner/drop zones (lokasjoner der sluttbruker setter en bysykkel fra seg)
 • Legge til rette for sesong- eller ad hoc-behov, eksempelvis ved festivaler, idrettsarrangement, ved strender i sommersesongen og kunne tilpasses til mer mobile ladestasjoner

En god løsning, som dekker Bysykkelen og Kolumbus’ behov, og som bidrar til bedre tilgjengelighet av sykler, vil også bli kjent for andre offentlige og private aktører. Vi håper på en løsning som kan være nyttig for andre offentlige og private virksomheter som skal håndtere stadig nye mobilitetsbehov og -tilbud til befolkningen. Leverandøren vil få mulighet å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Les mer om prosjektet på StartOff sine egne hjemmesider

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Mer om StartOff

Bli med i konkurransen om utviklingsmidlene!