StartOff – Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem

Målet om utfasing av fossil energi samt tilrettelegging for næringsutvikling legger et stort press på strømnettet. For å møte etterspørselen trengs nytt nett, raskere. Det koster å bygge nytt strømnett, og det er i hovedsak kundene som betaler gjennom nettleien. For å holde kostnadene nede, samt finne robuste løsninger, trengs bedre beslutningsgrunnlag. Lnett har mye data, men mangler automatiserte løsninger for å bruke disse til å bygge et nett som hensyntar både kapasitetsbehov, kostnader natur- og miljøaspekter.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910
Mathias Grude Eikseth

Mathias Grude Eikseth

Prosjektleder DFØ

mathiasgarmangrude.eikseth@dfo.no
+47 988 40 610

Om anskaffelsen

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution). Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.