Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektfinansiering

Prosjektet, ved IVAR IKS søkte Forskningsrådet om midler til en før-kommersiell anskaffelse.

Prosjektetablering

Prosjektet er et samarbeid mellom IVAR, ROAF, ØAS, SESAM og Oslo REN som behovseiere. Prosjektet har kjørt oppstartsworkshop og skal nå i gang med en tjenestedesignprosess

Dialogkonferanse

I løpet av høsten 2023 skal det gjennomføres en dialogkonferanse for potensielle leverandører og relaterte fagmiljøer. Hensikten med dialogkonferansen er kommunisere utfordringen og behovet, og få oversikt over tilgjengelig teknologi, leverandører og løsninger.

Konkurransegjennomføring

Når behovsbeskrivelsen er klar etter dialogmøtet kan resten av dokumentene i konkurransegrunnlaget ferdigstilles.

Utviklingsfasen

Utviklingsfasen starter etter at leverandørene som ble invitert til denne fasen er informert om dette. Hvor lenge denne fasen varer står i konkurransegrunnlaget, og i utviklingskontrakten som inngås med hver av leverandørene som deltar.

Prototyping

Fasen med prototyping starter etter at utviklingsfasen er ferdig. Normalt blir det en avskalling i antallet leverandører mellom utvikling og prototyping.

Testing

Leverandørene med de beste løsningene blir invitert til siste fase; testing. Ifølge reglene skal det være minst to leverandører/løsninger igjen i den siste fasen for å oppfylle kravet om "konkurranse i utviklingsfasen".