Re:new – Materialgjenvinning av finstoff

Et samarbeid mellom IVAR IKS i Rogaland, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Østfold avfallssortering (ØAS), Sesam Ressurs AS (v/ Trondheim Renholdsverk) og Oslo kommune v/ Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), har fått innvilget 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Malin Karlsson

Malin Karlsson

Prosjektleder DFØ

malin.karlsson@dfo.no
+47 919 08 577
Magne Hareide

Magne Hareide

Seniorrådgiver

magne.hareide@dfo.no
+47 907 45 113

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektfinansiering

Det ble søkt Forskningsrådet om midler til en før-kommersiell anskaffelse.

Les mer

I februar 2023 ble prosjektet tildelt 10 millioner fra Forskningsrådet

Prosjektetablering

Prosjektet Re:new er et samarbeid mellom IVAR, ROAF, ØAS, SESAM og Oslo REN som behovseiere. Prosjektet har kjørt oppstartsworkshop og har gjennomført en tjenestedesignprosess og etablert nettsiden https://renewhouseholdwaste.no

Dialogkonferanse og én-til-én-møter

I løpet av våren 2024 skal det gjennomføres markedsdialog for potensielle leverandører og relaterte fagmiljøer. Hensikten med dialogkonferansen 5/3 er kommunisere utfordringen og behovet, og få oversikt over tilgjengelig teknologi, leverandører og mulige løsninger. Innsikten vil brukes til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for den før-kommersielle anskaffelsen.

Les mer

Oppgaven som skal løses er kompleks, og det er sannsynlig at ulike leverandører må søke sammen i konsortier (søkergrupper) for å kunne tilby en helhetlig løsning som svarer opp for den funksjonalitet og ytelse som er nødvendig for å håndtere finstoffet. Dialogkonferansen er i så måte en egnet arena for kommunisere denne muligheten og for leverandører å finne hverandre. Innsikten fra dialogmøtet brukes for å lage et konkurransegrunnlag som er beste mulig tilpasset behovene og hva som er mulig å utvikle. (Se veiledende kunngjøring på DOFFIN)

Konkurransegjennomføring

Når behovsbeskrivelsen er klar etter dialogmøtet kan resten av dokumentene i konkurransegrunnlaget ferdigstilles.

Les mer
22.03.2024 Kunngjøring av konkurranse
15.04.2024 Spørsmålsfrist
22.04.2024 Tilbudsfrist

Utviklingsfasen

Utviklingsfasen starter etter at leverandørene som ble invitert til denne fasen er informert om dette. Hvor lenge denne fasen varer står i konkurransegrunnlaget, og i utviklingskontrakten som inngås med hver av leverandørene som deltar.

Prototyping

Fasen med prototyping starter etter at utviklingsfasen er ferdig. Normalt blir det en avskalling i antallet leverandører mellom utvikling og prototyping.

Testing

Leverandørene med de beste løsningene blir invitert til siste fase; testing. Ifølge reglene skal det være minst to leverandører/løsninger igjen i den siste fasen for å oppfylle kravet om "konkurranse i utviklingsfasen".