Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

av Kjersti Granaasen

StartOff – Mer klimavennlig innkjøp

av Kjersti Granaasen

Innovasjonspartnerskap Smart Data

av Kjersti Granaasen

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

av Kjersti Granaasen

Seks kommuner i Nord Gudbrandsdal inviterer til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

av Kjersti Granaasen

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.