Sjøbadet Myklebust – optimal vannkvalitet året rundt

Sjøbadet Myklebust ble konstruert med den hensikt å skape et rolig badeområde fylt med naturlig sjøvann, hvor vannet i bassenget skulle forbli relativt stillestående og oppnå en noe høyere temperatur sammenlignet med sjøen utenfor. Ved oppføringen var konseptet at sjøvann skulle strømme inn fra vest og sive ut mot nord.

Aktører

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Problemstilling

Den planlagte gjennomstrømningen fungerer ikke som planlagt, da vannstrømmen trolig primært foregår i overflaten. Vannkvaliteten forringes relativt raskt etter vedlikeholdsprosedyrer som gjennomføres to ganger pr år.

Les mer

Det antas at den hyppig forekomst av bølgeaktivitet fra begge retninger forstyrrer den planlagte gjennomstrømningen. Resultatet er en opphopning av biologisk materiale, som tang og tare i bassenget, samt økning i algevekst når vanntemperaturen stiger.

For å opprettholde god drift av sjøbadet, gjennomføres det ca. to årlige ned tappinger kombinert med fjerning av biologisk materiale og høytrykksspyling av hele anlegget. Denne vedlikeholdsprosedyren medfører årlige kostnader på cirka 300 000 kroner. Samtidig som vannkvaliteten relativt raskt forringes igjen. Den umiddelbare løsningen er slik vi ser det hyppigere rensing, muligens dobling eller tredobling av frekvensen, dette ville bli både kostnad- og tidkrevende. Følgelig er det behov for forbedring av vannkvaliteten gjennom andre løsninger enn å øke drifts og vedlikeholdsbudsjettet.

 

Behov

Sola kommune jobber med å spesifisere sine behov i en behovsbeskrivelse gjennom våren 2024.

Markedsdialog

Det planlegges for markedsdialog på forsommeren 2024.