Ombruk av vinduer

Eldre vinduer er i overgangen til mer sirkulære verdikjeder å betrakte som et «problemprodukt». Det er et høyt volum, og har liten eller ingen mulighet for direkte ombruk.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Eldre vinduer er i overgangen til mer sirkulære verdikjeder et "problemprodukt" med høyt volum, og det er liten eller ingen mulighet for direkte ombruk. Hva skal til for at vinduene blir en ressurs gjennom ombruk?

Les mer

Oslobygg KF gjennomfører en innledende behovsprosess med identifiserte sentrale aktører, og gjør et oppspill for ombruk av vinduer.

Viktige punkter blir knyttet til behovet identifiseres. Blant disse er:

 • Miljøfarlige stoffer
 • U-verdi
 • Levetid
 • Returmuligheter
 • Dokumentasjonskrav
 • Råstoffmangel

Sintef bidrar med kunnskapsgrunnlag til temaet.

Markedsdialog

Hvilke løsninger finnes på markedet, kanskje designes det nye vinduer for ombruk? – og hvilke næringskjeder er det viktig at vi som offentlig byggherre bør kjenne til?

Les mer

Invitasjon til dialogkonferansen ble sendt ut i stor bredde via bransjeforeninger og interesseorganisasjoner.

Konferansen ble gjennomført januar 2024 med åpen dialog og idemyldring om hvordan deltagerne og bransjene sammen kan finne en retning og kanskje konkrete aktiviteter for «neste» skritt.

Formålet med arrangementet var å få innsikt og bli kjent med løsningene som eksisterer, – og å få innspill på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

 

Veien videre

Dialogen var viktig og Oslobygg fikk flere innspill til å løse behovet. Nå er veien videre etter konferansen skissert. Samtidig er de åpne for flere innspill og forslag.

Les mer

Se oversikt over Oslobygg KF som oppsummering og planer etter dialogen

 • Ombruk av vinduer:
  Vi vil finne et pilotprosjekt og tester ut løsningen til Z-Cclix
  Mulig samarbeid med Loopfront (som Oslobygg allerede er kunder av) for å finne ut hvordan vi kan få til mer ombruk av vinduer og gjenvinning av glass via deres plattform.

 

 • Ombruk av glass
  Oslobygg vil gjerne gå i dialog med norske isolerglassprodusenter og etterspørre om de kan levere isolerglass som:
  – enten er laget av gjenvunnet glass
  – eller laget fra ombrukt glass (som ikke er knust og gjenvunnet, men der man bruker glasslagene fra tolags ruter til å lage nye trelagsruter).
 • Oslobygg vil gjerne prioritere å kjøpe isolerglass fra Norske produsenter når de kan vise et bedre klimaregnskap enn de utenlandske.

 

 • Gjenvinning av glass
  Oslobygg vil gjerne gå i dialog med norske isolerglassprodusenter og etterspørre om de kan levere isolerglass som:
  – enten er laget av gjenvunnet glass, eller
  – laget fra ombrukte glass (som ikke er knust og gjenvunnet, men der man bruker glasslagene fra tolags ruter til å lage nye trelagsruter).
 • Oslobygg har ambisjoner om at alle vinduene våre fra rivingsprosjekter skal leveres til gjenvinning.

 

 • Oppsamling av brukte vinduer
  Vi støtter Ruteretur og deres evt. opprop til politiker.

 

 • Nye ombrukbare vinduer
  Vi vil finne et pilotprosjekt for ombrukbart vindu i et nytt prosjekt.