Analyseverktøy for bærekraftig vareleveranse

Kommunene har et dårlig og usikkert datagrunnlag for transport- og logistikk knyttet til varene som leveres til kommunene. Dette gjør det vanskelig å vite effekten av tiltak knyttet til transport- og utslippsreduksjon, og tiltakene fremstår som lite målrettede. Mangel på data gjør det derfor vanskelig å vite hvilke tiltak man kan iverksette for å redusere transport og utslipp annet enn å stille krav til utslippsfrie kjøretøy. Om varene faktisk leveres med nullutslippskjøretøy hver gang, blir igjen ressurskrevende å kontrollere.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Kommunene har behov for et analyseverktøy som gir de gode datagrunnlag for å sikre at de kan redusere transport og utslipp i sine vareleveranser.

Markedsdialog

Det ble gjennomført markedsdialog i januar 2024. På bakgrunn av denne jobbes det nå med å utarbeide et konkurransedokument.

Dette prosjektet inngår i det Nordiske prosjektet ZED

Les mer