Mobil energi til utslippsfri byggeplass

av Cecilie Endresen

Data fra kjøretøy

av Cecilie Endresen

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

av Cecilie Endresen

StartOff – Gamingpark

av Cecilie Endresen

Sellikdalen renseanlegg

av Cecilie Endresen

KlimaDigital

av Cecilie Endresen

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Digital innbyggerdialog – webløsning

av Cecilie Endresen

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

av Cecilie Endresen