StartOff – Gamingpark

av Cecilie Endresen

System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

av Cecilie Endresen

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Digital innbyggerdialog – webløsning

av Cecilie Endresen

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

av Cecilie Endresen

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

av Cecilie Endresen

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

av Cecilie Endresen

5. generasjons svømmeanlegg

av Cecilie Endresen

Sveiseteknologi til bruer

av Cecilie Endresen