Innovasjon i driftskontrakter for motorvei

Nye Veier skal utlyse driftskontrakter for 170 km motorvei i Sør-Norge med oppstart 2025. De ønsker å benytte mulighetsrommet i driftskontraktene - gjennom et godt samarbeid med entreprenør - til kontinuerlig å finne de beste løsningene for trafikantene, sikkerhet for alle og levetid på veianleggene.

Fristen for å gi innspill til disse kontraktene er passert. Følg med videre i forhold til utlysning av disse kontraktene.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Dialog

Nye veier inviterer til én til én-møter med leverandørene fom uke 12 2024.
For påmelding til digitale én til én-møter; ta kontakt med Tor Alf Høye, pr.epost: tor.alf.hoye@nyeveier.no