Mobil energi til utslippsfri byggeplass

Skagerak Energi har benyttet en nisjemulighet som ble avdekket tidligere i fellesinitiativet "Utslippsfrie byggeplasser" - nemlig å se på løsning for mobil energi til fossile / utslippsfrie byggeplasser slik at man kan sørge for at elektriske maskiner har tilstrekkelig strøm ut arbeidsdagen, redusere behovet for byggestrøm betydelig samt få ned de midlertidige investeringene som må gjøres av nettselskaper/el installatører på byggeplasser.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Som svar på det avdekkede behovet gjennom den innovative anskaffelsesprosessen "utslippsfrie byggeplasser"; ha tilstrekkelig strøm gjennom en hel arbeidsdag, redusere behovet for byggestrøm, samt få ned de midlertidige investeringene i infrastruktur som må gjøres av nettselskaper/el installatører på byggeplasser, så søkte Skagerak Energi Enova om midler til utvikling av en løsning for mobil energi til fossile / utslippsfrie byggeplasser. I 2020 mottok de 13 millioner til et pilotprosjekt. Med seg på laget hadde de med seg sine eiere; Grenlandskommunene - hvor Porsgrunn og Skien ville bidra inn i prosjektet med konkrete pilotprosjekter for uttesting av løsningen, maskinleverandøren Nasta som skulle sikre at pilotprosjektene i årene fremover har tilgang til elektriske maskiner, samt logistikkselskapet Litra som skulle stå for transport og logistikk og transport av de mobile batterikontainerne. s

Les mer

Dialog

Gjennom en dialog med markedet, fikk Skagerak Energi god oversikt over potensielle leverandører i markedet og mulighetsrommet for å utvikle en ny, fremtidsrettet løsning som ville svare opp behovet best mulig.

Konkurranse

I anskaffelsesprosessen av teknologileverandør vant Kverneland energi konkurransen. Kverneland Energi (KE) ble valgt som leverandør på bakgrunn av høyest gjennomsnittscore av alle tilbydere, hvor tildelingskriteriene var 30 % pris, 30 % bærekraft og miljø, 40 % kompetanse og gjennomføring. Kverneland tilbudte en løsning som inneholdt stor innovasjonsgrad, med deres DC-DC løsning, som igjen innebærer et lavere totalt klimafotavtrykk samt lavere tap i energioverføringen. KE viste også også til meget skalerbare løsninger, som gjør at en kommersiell reise kan sees i sammenheng med de første pilotene.

Utvikling av pilot og testing

I denne fasen bygges det fire ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet.
To av batteriene kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh. Til sammen skal dette tilsvare månedsforbruket til en leilighet på 120 kvadratmeter. Det benyttes også en DC-DC-løsning, som betyr blant annet at man kan lade direkte fra batteriene, uten å gå via omformere. Dermed får det veldig lavt effekttap - på under 8 prosent.

Les mer

Løsningen testes ut her:

  1. Første lynlading fra de mobile batteriene var på Skien kommunes VA (vann og avløp)-anlegg på Bomhovet i Skien våren 2022. SE MER INFORMASJON HER
  2. På Nye Veiers prosjekt E18 Rugtvedt-Langangen samarbeider energiselskapet Skagerak Energi og den franske totalentreprenøren Eiffage om å drifte anleggsutstyr ved hjelp av  battericontainerne SE MER INFORMASJON HER
  3. I milliardprosjektet Drammen stasjon – Sundhaugen, har NCC tatt i bruk batteriene til sine anleggsmaskiner i et testprosjekt i samarbeid med Bane NOR og Skagerak Energi. Både gravemaskin, heisekran og en del småelektrisk utstyr får sin kraft fra batteriene. Batteriene sørger også for lys og varme i brakkeriggen på anleggsplassen. SE MER INFORMASJON HER

Skalering

De to energigigantene Skagerak Energi og Circle K Norge går sammen om å levere flyttbare batterikontainere til anleggsplasser over hele Norge. Så lenge det går en vei dit, kan de 2 energileverandørene levere energi nesten hvor som helst i Norge. Og når batterikontainerne går tomme, henter, lader og leverer de dem tilbake. Slik blir målet om utslippsfrie byggeplasser endelig oppnåelig.