Sikring av avfallsanlegg

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ansvar for innsamling og behandling av farlig avfall i åtte kommuner. De er pålagt å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre fri adgang og ulovlig dumping på plassen, men den eksisterende løsningen med inngjerding viste seg å ha liten effekt på å avverge allerede påstartede innbrudd, og den virket lite preventivt. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket ROAF seg en sikrings- og varslingsløsning som var effektiv, med ett responssenter og tilpasset de sikrings- og kontrollbehov ROAF til enhver tid står overfor. Løsningen skulle sikre definerte objekter og eiendeler mot innbrudd, tyveri, brann, hærverk o.l. på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg skulle løsningen ha en preventiv virkning på uvedkomne som måtte ønske å ta seg inn på ROAFs eiendommer utenom anleggenes åpningstid.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Resultater

ROAF sparer
170 000
i året
Offentlig besparelsespotensiale
45 millioner
dersom 60% av kommunene skifter til nytt system

Prosess

Vurdere behov

ROAF ønsket en enklere og billigere vakt- og sikringsløsning som hindret tyveri og kunne oppdage brann tidlig.

Planlegge og organisere

Innkjøper lærte om metoden på et Difi-seminar og en dialogkonferanse hos kolleger i Oslo.

Dialog med markedet

Januar 2015: Dialogkonferanse for potensielle leverandører av varsling og sikring

Gjennomføre konkurranse

April 2015: Konkurransen utlyst med funksjonell kravspesifikasjon. Sommer 2015 vinner Skan-Kontroll konkurransen og startet opp med ny løsning

Om anskaffelsen

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ansvar for innsamling og behandling av farlig avfall i åtte kommuner, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog. De har over 100 returpunkter for glass- og metallemballasje.

I 2014 stod et nytt helautomatisk sorteringsanlegg på Bøler ferdig (ROAF Miljøpark), og ROAF har ansvaret for tilsammen syv lokale gjenvinningsstasjoner i kommunene og et deponi med gasshus. Ved disse lokasjonene er ROAF pålagt i henhold til forskrift å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre fri adgang og ulovlig dumping på plassen.

Frem til 2015 ble forskriften etterlevd med inngjerding (helt og/eller delvis), porter og flere anlegg hadde kameraovervåkning og/eller mobilt vakthold der vektere besøkte lokasjonene minst to ganger i løpet av lokasjonenes stengetid. Sikringen skulle forebygge innbrudd og hærverk. Løsningen viste seg å ha liten effekt på å avverge allerede påstartede innbrudd, og den virket lite preventivt. Uvedkommende tok seg til stadighet inn på anleggene og forsynte seg av verdifullt innsamlet avfall, med den konsekvens at bl.a. farlig avfall kom på avveie.

Med dette ønsket ROAF seg en sikrings- og varslingsløsning som var effektiv, med ett responssenter og tilpasset de sikrings- og kontrollbehov ROAF til enhver tid står overfor. Løsningen skulle sikre definerte objekter og eiendeler mot innbrudd, tyveri, brann, hærverk o.l. på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg skulle løsningen ha en preventiv virkning på uvedkomne som måtte ønske å ta seg inn på ROAFs eiendommer utenom anleggenes åpningstid.