Gjennomført anskaffelse

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune har likelydende behov knyttet til etablering av regionale responssentertjenester, og vurderte at det kan være gevinster å hente på å samarbeide om anskaffelse av løsning(er). De har derfor valgt å stå sammen om en felles anskaffelse av responssenterløsning for velferdsteknologi med mulighet for regionale responssentertjenester (svartjenester). Kommunene ønsker et fremtidig responssenter som har muligheter til å avlaste hjemmetjenesten og nødetater, mulighet til å håndtere høyt signalvolum og oppnå kritisk brukermasse, mulighet til å møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet, og mulighet til å ivareta brukerorienteringen. 

Prosess

Behov

Behovet for responssenterløsning er knyttet til to områder: Teknisk løsning med tilnærmet 100% som kan rute signaler fra ulike typer brukernære løsninger til rett sted (responssenter, hjemmetjeneste, pårørende, andre) og arbeidsflate for responssentertjenesten. Kommunene ønsket også å se nærmere på tilleggsfunksjoner inn mot et responssenter.

Dialog

Værnesregionen gjennomførte i desember 2015 en dialogkonferanse. Basert på informasjon fra denne dialogen, og en behovskartlegging i begge regionene, ønsket de nå å utfordre markedet ytterligere på områder de ennå ikke hadde nok informasjon om i forhold til å skulle anskaffe en tilfredsstillende, funksjonell responssenterløsning. De inviterte derfor leverandørene til å besvare skriftlig en RFI (Request For Informastion) som de fikk mulighet til presentere muntlig i en-til-en-møter 25. og 26.oktober 2016. Det kom inn 16 besvarelser som ble presentert i en-til-en-møter.

Ytelses- og funksjonsbeskrivelse på høring

På bakgrunn av den informasjonen de da fikk, utarbeidet de en behovs- og funksjonsbeskrivelse som ble lagt ut på høring. Hensikten med høringen er å få kvalitetssikret beskrivelsene av behov og funksjoner for en responssenterløsning - basert på de innspillene de fikk fra leverandørene.

Værnesregionen og Kongsbergregionen har planer om å lyse ut en konkurranse i etterkant av innspill på høringen.

Konkurranse

Konkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling.

Les mer

Oppdragsgiver skal gjennomføre en felles anskaffelse av responssenterløsning og etablere regionale mottakstjenester av varsler. Mottakstjenestene skal være samlokalisert med dagens legevakter i Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune.

Mottakene skal ha mulighet til å avlaste hverandre ved akutte situasjoner, for å redusere risiko og sårbarhet.

Mottakene skal også kunne håndtere flere kommuner utenfor våre regioner.