Bedre inneklima i eksisterende bygg

av Harald Aas

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

av Harald Aas

Velferdsteknologi i Omsorg+

av Harald Aas

Energiutnyttelse av biogass

av Harald Aas

Klimavennlige og førerløse ferger

av Cecilie Endresen

Omsorgsboliger i Lyngdal og Falu kommuner

av Hilde Sætertrø

Digital løsning for oppvekstsektoren

av Cecilie Endresen

Ny velferdsteknologi i Verdal

av Hilde Sætertrø

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

av Hilde Sætertrø

Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

av Hilde Sætertrø