Gjennomført anskaffelse

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

Drammensbadet er et kommunalt foretak i Drammen kommune, og er et av Norges største badeanlegg. Pr. januar 2017 har de en del utdaterte systemer og utfordringer med at en del av systemene de benytter ikke "snakker" med hverandre. Dette gjelder bl.a. adgangs-/billettsystem, kassasystem, medlemssystem og diverse rapporter og statistikk som må produseres i den daglige driften av badet. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket Drammensbadet å få gode innspill på en fremtidsrettet og moderne, digital løsning som forenkler og forbedrer Drammensbadets totaltilbud og opplevelse for brukere av badet, og forenkler og forbedrer hverdagen til de ansatte ved badet.

Prosess

Behov

Det er gjennomført et grundig innsiktsarbeid basert på observasjon og intervjuer av ansatte og brukere av badet. På bakgrunn av dette er det kartlagt hvilke utfordringer og behov som finnes for begge grupper.

Drammensbadet har valgt å fokusere på beskrivelse av behovet fremfor en teknisk beskrivelse av systemer, for å åpne for nye, innovative løsninger. I innsiktsarbeidet er det forsøkt å skape et helhetlig bilde av både dagens situasjon, utfordringer og behov.

Dialog

Drammensbadet arrangerte en dialogkonferanse med leverandører 18.januar 2017. De utfordret leverandørene til å komme frem til en løsning som dekket så mange av utfordringene som mulig. For at leverandørene skulle kunne levere en totalløsning, ble det lagt til rette for leverandørsamarbeid. Som en del av dialogkonferansen fikk leverandørene mulighet til å ha dialog med hverandre gjennom en speed-dating.

Les mer

Det var 33 deltakere på dialogkonferansen, hvorav 24 var leverandører. 26.januar 2017, i etterkant av dialogkonferansen, ble alle interesserte leverandører invitert til befaring/omvisning på Drammensbadet. Leverandørene ble deretter oppfordret til å presentere sine løsningsforslag ved å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig, visuell presentasjon av sitt forslag til løsning i en-til-en møter i 6 og 7.februar 2017. Drammensbadet fikk 6 skriftlig løsningsforslag fra leverandørene som ble presentert for dem i en til en møter.

Konkurranse

Drammensbadet lyste ut konkurransen - åpen anbudskonkurranse med forhandlinger - i oktober 2017.

Drammensbadet er et kommunalt foretak i Drammen kommune. Drammensbadet er et av Norges største badeanlegg, og har vært i drift siden 1. september 2008. Badet har 355 000 besøkende hvert år, ca. 1000 per dag. Drammensbadet er på ca. 12 000 m2 og har tilsammen 5,3 millioner liter vann i  9 bassenger.