Gjennomført anskaffelse

Flerbrukshall

Fyresdal kommune skal bygge en ny flerbrukshall og ønsker å bygge et fremtidsrettet, bærekraftig bygg. Spesielt ønsker de å se på mulighetsrommet i bruk av tre som materiale. De har en intensjon om å være ferdig med flerbrukshallen til skolestart 2019 med byggestart høst 2018.

Status i prosessen er at brukerundersøkelse er gjennomført. Løsninger i forhold til vann og varme er avklart – men det gjenstår valg av materiale og ventilasjon. Fyresdal kommune har tilegnet seg kompetanse ved å delta på befaringer på andre prosjekter, samt at de har tilknyttet seg fagkompetanse v/ NTNU Senter for idrettsteknisk anlegg.