Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

av Hilde Sætertrø

Trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

av Riche Vestby

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

av Stig Bang-Andersen

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

av Riche Vestby

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

av Cecilie Endresen

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

av Hilde Sætertrø

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

av Ida Laustsen

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

av Riche Vestby

Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

av Hilde Sætertrø