Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Senter for fremtidig helse (C3), Sunnaas sykehus og Oslo kommune har 6-7 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Løsningen(e) skal utvikles gjennom anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Prosess

Oppstart og organisering

Det er etablert en prosjektgruppe med bred deltakelse fra de tre aktørene som samarbeider om prosjektet. Fagpersoner, forskere, teknologer og innkjøpere er representert i gruppen. Sunnaas sykehus har prosjektledelsen, og C3 er prosjekteier.

Behovskartlegging og businesscase

Aktørene har gjennomført en bred behovskartlegging. Dette har de gjort i samarbeid med Arkitekt- og designhøgskolene og tjenestedesignere fra Designit. Parallelt har de også arbeidet med å snevre inn problemstillingen for prosjektet gjennom beregninger og analyser basert på forskning og kunnskapsbasert erfaring i organisasjonene.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet er en viktig del i forberedelsen av konkurransen. Det gjennomføres en heldagsworkshop i Oslo rådhus torsdag 27. september. Resultatet av dialogen vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for konkurransegjennomføringen.

Konkurranse

Konkurransen er avlyst og innovasjonspartnerskapet er avsluttet som følge av at en av partene mente at det ikke var tilstrekkelig innovasjonshøyde i de innkomne tilbudene.

Prosjektet gjenopptas i ny samarbeidskonstellasjon

Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune går videre med behovet.

Les mer

Sunnaas sykehus ønsket å se med nye øyne på prosjektet og inngikk samarbeidsavtale med Indre Østfold kommune. Dette kan du lese mer om på våre nettsider

Om anskaffelsen

Pasienter som får hjerneslag er en stor pasientgruppe, omtrent 50 000 lever med følgene av hjerneslag. Svært mange pasienter sliter med å gjenvinne tapte funksjoner etter å ha vært rammet av slag. Intensiv, riktig og sammenhengende rehabilitering etter hjerneslag gir gode muligheter for den slagrammede til å gjenvinne tapte funksjoner og å fortsette å bli bedre og klare hverdagen. Forskning viser at tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner. Oslo kommune, Sunnaas Sykehus og C3 ønsker å inngå innovasjonspartnerskap med leverandører som kan utvikle nye løsninger som gjør at slagrammede fortsetter å bli bedre og mestrer hverdagen.