Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Senter for fremtidig helse (C3), Sunnaas sykehus og Oslo kommune har 6-7 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Løsningen(e) skal utvikles gjennom anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Oppstart og organisering

Det er etablert en prosjektgruppe med bred deltakelse fra de tre aktørene som samarbeider om prosjektet. Fagpersoner, forskere, teknologer og innkjøpere er representert i gruppen. Sunnaas sykehus har prosjektledelsen, og C3 er prosjekteier.

Behovskartlegging og businesscase

Aktørene har gjennomført en bred behovskartlegging. Dette har de gjort i samarbeid med Arkitekt- og designhøgskolene og tjenestedesignere fra Designit. Parallelt har de også arbeidet med å snevre inn problemstillingen for prosjektet gjennom beregninger og analyser basert på forskning og kunnskapsbasert erfaring i organisasjonene.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet er en viktig del i forberedelsen av konkurransen. Det gjennomføres en heldagsworkshop i Oslo rådhus torsdag 27. september. Resultatet av dialogen vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for konkurransegjennomføringen.

Konkurranse

Konkurransen er avlyst og innovasjonspartnerskapet er avsluttet som følge av at en av partene mente at det ikke var tilstrekkelig innovasjonshøyde i de innkomne tilbudene.

Prosjektet gjenopptas i ny samarbeidskonstellasjon

Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune går videre med behovet.

Les mer

Sunnaas sykehus ønsket å se med nye øyne på prosjektet og inngikk samarbeidsavtale med Indre Østfold kommune. Dette kan du lese mer om på våre nettsider