Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Innovasjonspartnerskapet Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune bygger videre på kunnskap og erfaring fra det avsluttede prosjektet mellom Center for Connected Care (C3), Oslo kommune og Sunnaas sykehus. Prosjektet skal utforske og utvikle en løsning på behov i pasientforløpet til pasienter med hjerneslag har fra utskrivelse av slagenhet til pasienten er hjemme.

Prosess

Prosjektorganisering

Det er satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner fra Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune. Sykehusinnkjøp har ansvaret for gjennomføringen av anskaffelsen.

Behovskartlegging

Behovskartleggingen bygger videre på arbeidet som ble gjort i prosjektet Et slag for fremtidens helsetjeneste. Det er i tillegg gjennomført en grundig behovskartlegging i Indre Østfold kommune, og prosjektgruppen har også hatt dialog med andre kommuner og virksomheter som driver med rehabilitering. Brukerorganisasjoner har også deltatt i dette arbeidet.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet ble gjennomført 19.-20. januar 2021. Dialogaktivitetene bestod av en digital markedsdialog med gode muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill i mindre grupper. Dag 2 ble det gjennomført en til en møter med alle leverandører som ønsket det.

Matchmaking 16. mars 2021

Norway Health Tech bistår prosjektet med en møteplass der små og store bedrifter kan møte hverandre og danne grunnlaget for leveransedyktige konsortier.

Les mer

Lenke til møteplassen

Konkurranse

Informasjon om prekvalifisering ligger nå på Doffin. Fristen er satt til 04.04.2021

Les mer

Lenke til Doffin: 

 

Om anskaffelsen

Hensikten med prosjektet er å finne en løsning som sikrer at pasienter med hjerneslag fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemme. I dag faller funksjonsnivået for mange pasienter i denne overgangen.

Løsningen som utvikles skal redusere behovet for kompenserende tjenester. Tjenesteinnovasjon for hvordan rehabiliteringstjenester ytes, skal understøtte at mer rehabilitering kan skje i eget hjem og en myndiggjøring av personen i eget rehabiliteringsforløp. Prosjektet ønsker å adressere behov for å sikre kontinuitet, kvalitet og intensitet i rehabiliteringsprogrammet til pasienten.