Pågående anskaffelse

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Følgevirksomheter

Innovasjonspartnerskapet Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune bygger videre på kunnskap og erfaring fra det avsluttede prosjektet mellom Center for Connected Care (C3), Oslo kommune og Sunnaas sykehus. Prosjektet skal utforske og utvikle en løsning på behov i pasientforløpet til pasienter med hjerneslag har fra utskrivelse av slagenhet til pasienten er hjemme.

Prosess

Prosjektorganisering

Det er satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner fra Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune. Sykehusinnkjøp har ansvaret for gjennomføringen av anskaffelsen.

Behovskartlegging

Behovskartleggingen bygger videre på arbeidet som ble gjort i prosjektet Et slag for fremtidens helsetjeneste.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet planlegges gjennomført 19.-20. januar 2021.

Hensikten med prosjektet er å finne en løsning som sikrer at pasienter med hjerneslag fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemme. I dag faller funksjonsnivået for mange pasienter i denne overgangen.

Løsningen som utvikles skal redusere behovet for kompenserende tjenester. Tjenesteinnovasjon for hvordan rehabiliteringstjenester ytes, skal understøtte at mer rehabilitering kan skje i eget hjem og en myndiggjøring av personen i eget rehabiliteringsforløp. Prosjektet ønsker å adressere behov for å sikre kontinuitet, kvalitet og intensitet i rehabiliteringsprogrammet til pasienten.