StartOff – Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV er opptatt av å sikre god samskaping med brukerne sine for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Utvikling av nye tjenester må derfor skje i tett interaksjon med potensielle brukere av tjenesten. I den sammenheng har NAV behov for en rekrutteringsløsning for deres brukertester. I dette StartOff-prosjektet inviterer NAV virksomheter til å starte utviklingen av det som på sikt kan bli en kommersiell løsning som gjør det enklere å identifisere, rekruttere og honorere respondenter til brukertester.

Aktører

Sist oppdatert

Prosessforløp

Offentlig virksomhet foreslår en utfordringer som bør løses

StartOff-prosjekter startet med en prosjektskisse som beskriver den utfordringen den offentlige virksomheten ønsker at oppstartselskapene løse.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres på Doffin, i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution). Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultat

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.