Pågående anskaffelse

Felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand til å levere gode og effektive tjenester. Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart

En arbeidsgruppe er i gang med å organisere opp prosjektet med prosjektleder, prosjektgruppe, mandat og en plan for involvering av ulike aktører. Det er mange interessenter i dette prosjektet og det har tette bånd til mange andre pågående prosesser både regionalt og nasjonalt. Den innledende fasen er viktig for å berede grunnen for god framdrift i det videre arbeidet. Prosjektleder Marit Svindland tiltrer 01.10.20

Behovskartlegging

Det vil legges en plan for behovskartleggingen i løpet av høsten.

Kristiansand kommune har laget et fin sak om tildelingen av midler fra Innovasjon Norge. Den kan du lese her.