Trygghetsskapende teknologi

01.01.2020 slås Drammen, Svelvik og Nedre Eiker sammen. Den nye kommunen - Nye Drammen - har behov for å inngå en rammeavtale for levering av trygghetsskapende teknologi og mottak av signaler fra enhetene som tas i bruk. Alle tre kommunene har i dag tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger, men i ulike omfang. Målet er å øke bruken av trygghetsskapende teknologi for å fremme trygghet, selvstendighet, mestring og aktivitet for innbyggerne, enten de bor hjemme eller på en institusjon. Målet med anskaffelsen er å sikre at de innbyggerne som i dag får denne type tjeneste kan opprettholde dagens tilbud, og at dette tilbudet kan bedres og gjøres tilgjengelig for flere.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Kommunene som skal bli Nye Drammen har kartlagt hva som er tatt i bruk i alle de tre kommunene. Alle tre kommunene har i dag tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger, men i ulike omfang.

Les mer

Resultatet av behovskartleggingen ble synliggjort gjennom 6 personas – som et utgangspunkt for markedsdialogen.

 

 

Dialog

8. og 9. januar 2019 hadde Nye Drammen én til én-møter med leverandører.

Les mer

Hensikten med markedsdialogen var å få kunnskap om hvordan entreprenør/leverandør kunne dekke brukerbehov knyttet opp til personasene. Kunnskapen fra markedsdialogen blir brukt til å utarbeide en kravspesifikasjon. Etter markedsdialogen ble det erfart at det måtte gjøres ytterligere behovskartlegging før konkurransegrunnlag og anskaffelsesstrategi kan skrives/bestemmes.

Link til veiledende kunngjøring på DOFFIN: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-305067

 

 

 

Konkurranse

Anskaffelsen ble publisert 22. januar 2020. Prosedyren er konkurranse med forhandling.

Les mer

Det skal inngås en rammeavtale med én leverandør for kjøp av trygghetsskapende teknologi.

Anskaffelsen skal legge til rette for et enhetlig tjenestetilbud og høy kvalitet på trygghetsskapende teknologi i kommunen. Kommunen har som målsetting å øke bruk av trygghetsskapende teknologi. Tjenestene skal fremme trygghet, selvstendighet, mestring og aktivitet, samt utsette behovet for mer omfattende helsetjenester.

Anskaffelsen skal bidra til å forbedre tjenestetilbudet innenfor området og til at nye tjenester kan testes ut i kontrollerte former.

Det skal videre anskaffes en velferdsteknologisk plattform som håndterer de trygghetsskapende tjenestene, samt varsling ved institusjoner/boliger.

Kommunen har en fremtidsrettet og offensiv tilnærming til velferdsteknologi. Den legger vekt på å utvikle organisasjonen til å kunne ta i bruk trygghetsskapende tjenester og å realisere gevinster av disse. Bærekraft er en sentral del av kommunens prioriteringer og vektlegges derfor høyt i konkurransen.