Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sykehuset Østfold inviterer private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap for å utvikle fremtidsrettede løsninger/tjenester som gjør det mulig for pasienter å ta blodprøver hjemme med tilhørende analyse og overføring av resultater til sykehuset – som en naturlig del av trygg hjemmeoppfølging.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Det er nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe med en prosjektleder fra laboratorieenheten ved sykehuset. I tillegg deltar ressurser fra andre fagmiljøer som innkjøp, innovasjon og IKT. Vestre Viken HF, Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF er også deltakere i prosjektet.

Behovskartlegging

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging blant de ulike aktørene som blir berørt av den framtidige løsningen. Tjenestedesign (PwC) er brukt som tilnærming i denne fasen av arbeidet. I tillegg bygger prosjektet videre på sentrale funn i arbeidet med innovasjonspartnerskapet Nyskapende pasientforløp.

Dialog med markedet

Sykehuset inviterte til dialogkonferanse i januar 2020. Rundt 40 deltakere var samlet en dag for å bli bedre kjent med behovene i prosjektet. Leverandørene fikk også rikelig anledning til å gi sykehuset råd og innspill til hvordan utfordringene best kan løses.
Sykehuset inviterte også til 1 til 1 møter i februar.

Konkurranse

I november 2020 ble i alt 8 miljø prekvalifisert. 7 av disse består av konsortier, noe som innebærer at i alt 20 leverandører er kvalifisert.

Tildeling av kontrakt

Avtale ble tildelt 16. april 2021. Vinneren av konkurransen og dermed valgt utviklingspartner ble Roche Diagnostics A/S i konsortie med Diffia AS. Sammen skal man utvikle Red@Home - en løsning som muliggjør sikker prøvetakning og analyse utført av pasient.