Pågående anskaffelse

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Prosjektet har som mål å utvikle løsninger for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sanntid i sykehus.

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart av prosjektet

Det er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med å få på plass prosjektleder, prosjektgruppe og prosjektplan. Det vil om kort tid foreligge en egen nettside med informasjon om den videre prosessen.

Behovskartlegging

Det foreligger mye kunnskap om behovet og arbeidet med å samle og sammenstille denne er i gang. Det vil i tillegg bli gjennomført behovskartlegging på områder der det er nødvendig for å få opp et samlet bilde over dagens utfordringer. En samlet presentasjon av behovene vil bli forelagt leverandørene gjennom markedsdialogen.

Dialog med markedet

De ulike aktørene ser fram til å møte leverandørene til dialog om ulike problemstillinger og muligheter for innovative løsninger. Dialogen vil bli kunngjort på Doffin.

Oslo Universitetssykehus er landets største kirurgiske sykehus. Det gjennomføres hvert år 54.000 planlagte og øyeblikkelige operasjoner. Dagens systemer for planlegging av bemanning, styring av rom/utstyr og pasientadministrasjon er i begrenset grad integrert og er i vesentlig grad basert på manuell planlegging. Dette medfører at sykehuset ikke klarer å utnytte de totale ressursene på en god nok måte.

For bedre planlegging av virksomheten søker sykehuset gjennom innovasjonspartnerskapet å utvikle nye innovative løsninger og systemer. Målet er å oppnå bedre resultater for pasientene og ressurseffektivisering i sykehuset.