Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

av Hilde Sætertrø

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

av Cecilie Endresen

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

av Cecilie Endresen

Trygghetsskapande teknologi

av Hilde Sætertrø

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

av Cecilie Endresen

Sikring av avfallsanlegg

av Harald Aas

Velferdsteknologi i Omsorg+

av Harald Aas

Elektronisk medisineringsstøtte

av Riche Vestby

Kundeinformasjon til reisende med tog

av Harald Aas

Synstekniske hjelpemidler

av Harald Aas