top

Fast Track for sirkulærøkonomi

Klima- og miljødepartementer finansierer utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi.

Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen er et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Formålet er å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

 

 

Sirkulær økonomi handler om å gå fra lineærøkonomiens bruk og kast-system til et system for optimal bruk og gjenbruk. Slik begrenses uttak av knappe råvarer og generering av avfall.

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelser og konkurransemal startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i starten av september på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag i de fem prosjektene. De seks leverandørene blir honorert likt med 200 000,- inklusiv mva for sine forslag.

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer fem vinnere. Vinnerne vil motta 300 000,- inklusiv mva i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av de respektive konkurransene presenterer sine prototyper i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulære gressbaner, sirkulære skillevegger i tre, sirkulær mobilitet i hyttekommuner og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.