top

Fast Track for sirkulærøkonomi

Klima- og miljødepartementer finansierer utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi.

Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen er et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Formålet er å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

 

 

Sirkulær økonomi handler om å gå fra lineærøkonomiens bruk og kast-system til et system for optimal bruk og gjenbruk. Slik begrenses uttak av knappe råvarer og generering av avfall.

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelser og konkurransemal startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i starten av september på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag i de fem prosjektene. De seks leverandørene blir honorert likt med 200 000,- inklusiv mva for sine forslag.

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer fem vinnere. Vinnerne vil motta 300 000,- inklusiv mva i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av de respektive konkurransene presenterer sine prototyper i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulære gressbaner, sirkulære skillevegger i tre, sirkulær mobilitet i hyttekommuner og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Om anskaffelsen

Hvordan kan innovative anskaffelser bidra til aktivitet i leverandørmarkedet og grønn omstilling?

Slik lød utfordringen fra Klima- og miljødepartementer (KLD) som ønsket å opprettholde fremdriften for grønn omstilling og stimulere til aktivitet i en tid der landet på flere områder var i ferd med å legge ting på is.

Vårt svar var å bruke den raskeste av alle utviklingsprosedyrene; plan- og designkonkurranse og tildele utviklingsmidler til fem offentlige innkjøpere med konkrete sirkulærplaner. Det syns KLD var en god løsning og i løpet av denne høsten vil vi i samarbeid med våre venner i virkemiddelapparatet for innovative anskaffelser (NHO, KS, DFØ, Innovasjons Norge og Forskningsrådet) gjennomføre fem sirkulærkonkurranser med disse offentlige innkjøperne i spissen.

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress, Trøndelag fylkeskommune m. fl

Sirkulære skillevegger i tre med integrert akustisk demping, Statsbygg

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner, Øyer kommune

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei, Statens vegvesen

Sirkulær emballasje for byggeplass, Bærum kommune

(Klikk på prosjektene for å leser mer om hver av disse)

Gjennom konkurransene vil vi få utviklet nye sirkulærløsninger på viktige områder, og ikke minst dele ut 7,5 millioner til inntil 20 leverandører  i en tid der etterspørselen etter nye løsninger fort kan avta dersom man ikke stimulerer til grønn innovasjon.

Se presentasjonsfilmen med alle vinnerne

Sirkulær økonomi handler om å gå fra lineærøkonomiens bruk og kast-system til et system for optimal bruk og gjenbruk. Slik begrenses uttak av knappe råvarer og generering av avfall. Produktdesign for lang levetid, mulighet for oppgradering, og med gjenvinnbare materialer er blant metodene som sørger for dette. I tiden fremover vil det økende sirkulære fokuset ivareta menneskelige behov med minimal påvirkning på miljøet. For bedriftene og nasjonene som ligger i tet i denne omstillingen vil økt grønn konkurransekraft være et resultat, og med de fem plan- og designkonkurransene i Fast Track for sirkulærøkonomi håper vi å oppnå akkurat det.