Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

KS ønsker å gjennomføre en følgeforskning av arbeidet i Partnerskap for radikal innovasjon. Partnerskapet jobber med samfunnsutfordringer som er for komplekse og krevende for den enkelte kommune, og arbeidet er strategisk viktig for KS. For å få best mulig innretning på anskaffelsen av følgeforskningen ønsker KS å gå i dialog med markedet om hvordan behovene best kan imøtekommes.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Prosess

Behov

Hensikten med følgeforskningen er å systematisk dokumentere og påvirke utviklingsretningen underveis slik at ønskede mål og verdier realiseres, samtidig som man utvikler relevant kunnskap for framtidige satsinger i offentlig sektor.

Les mer

Behovet er delt inn i tre hovedkategorier: Sikring av strategisk utvikling og læring i programperioden. For å sikre måloppnåelse har programmet behov for å lære av egne og andres erfaringer underveis, og kombinere dette med internasjonalt ledende innovasjonsfaglig kompetanse. Overføringsverdi. KS har behov for å dokumentere programmets metodiske tilnærming slik at den kan nyttiggjøres i fremtidige innsatser. Vurdering for eventuell videreføring. KS har behov for en systematisk og faglig vurdering av programmets måloppnåelse, potensiale og forutsetninger som grunnlag for beslutning om eventuell videreføring av programmet.

Dialog med markedet

Det inviteres til digitalt dialogmøte mandag 4.mai. Videre inviteres aktuelle leverandører til 1 til 1 møter senere samme uke.

Les mer

Mer om dialogmøtet her.

Konkurranse

Det ble gjennomført konkurranse med forhandlinger i juni 2020, og Nordlandsforskning vant oppdraget.