Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

av Riche Vestby

Sømløse velferdsteknologitjenester

av Riche Vestby

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

av Riche Vestby

Norsk produksjon av åndedrettsvern

av Riche Vestby

Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

av Riche Vestby

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

av Riche Vestby