Fremtidens ambulansebåt

av Riche Vestby

CRANE

av Riche Vestby

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

av Riche Vestby

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

av Riche Vestby

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

av Riche Vestby

Sømløse velferdsteknologitjenester

av Riche Vestby

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

av Riche Vestby