Effektkontrakt arbeidsinkludering

Dette er et nyskapende og ambisiøst samarbeidsprosjekt på et samfunnsområde som har et stort behov for nye løsninger. Aktører ønsker sammen med LUP å utforske hvordan innovative anskaffelser og effektkontrakt kan ses i sammenheng og om man på denne måten kan få fram nye og bærekraftige løsninger for målgruppen.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Åpen anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939
Hilde Ravnaas

Hilde Ravnaas

Prosjektleder NAV Bjerke

Hilde.Ravnaas@nav.no

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Prosjektet er et ledd i Områdesatsingen, delprogram sysselsetting i Oslo kommune. Aktørene som inngår i prosjektgruppen er NAV Bjerke, NAV Grorud, NAV Tiltak Oslo, Rosenhof Voksenopplæring og programkontoret for Områdesatsingen. Hilde Ravnaas (NAV Bjerke) er prosjektleder.

Behovskartlegging

Det foreligger mye kunnskap om målgruppen og om systemet rundt som man er i ferd med å sammenstille. I tillegg skal det gjennomføres ytterligere behovskartlegging i målgruppen samt i tjenestene som er tettest på.

Dialog med leverandører og kunnskapsmiljø

Prosjektet er nybrottsarbeid på mange vis og vil derfor legge opp til utstrakt dialog i flere omganger. Det første dialogmøtet ble gjennomført i mars 2024 og over 70 personer deltok.