Mobilbasert spill for opplæring

Den dagen det nye sykehuset i Stavanger er klar for innflytting skal flere tusen ansatte ta i bruk ulike teknologiske løsninger. Opplæringen er godt i gang og for å understøtte prosessene ønsker sykehuset å anskaffe et mobilbasert spill.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektetablering og behovskartlegging

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Stavanger Universitetssykehus (SUS), Helse Vest RHF, Helse Vest IKT, Helse Bergen og Sykehusinnkjøp. Prosjektgruppen for Nye SUS har kartlagt arbeidsprosesser som framover skal over på mobile flater som er relevante for anskaffelsen.

Dialog med markedet

Det gjennomføres dialog i form av dialogkonferanse og en til en møter.