Digital hjemmeoppfølging på Søre Sunnmøre

Kommunene på Søre Sunnmøre ønsker sammen med sykehuset i Volda å øke samhandlingen om kronisk syke pasienter. Anskaffelse av digitale hjelpemidler til kommunene i prosjektet er en del av prosessen.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Det er etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe fra de deltakende aktørene bestående av personer med ulik fagkompetanse som er relevant for anskaffelsen.

Behovskartlegging

Prosjektgruppen jobber bredt med å kartlegge behov og med å utvikle nye tjenestereiser som skal ligge til grunn for den nye tjenesten.

Dialog med markedet

Kommunene har gjennomført enkel markedsdialog med aktuelle leverandører.

Anskaffelse

Kommunene har på bakgrunn av ulike beregninger og vurderinger om framdrift valgt å kjøre begrenset konkurranse under nasjonal terskelverdi. Etter dialog med flere aktuelle leverandører ble til slutt 3 leverandører invitert til å levere et tilbud.
Etter en grundig gjennomgang av tilbudene ble det til slutt Dignio som vant konkurransen om å levere løsning til kommunene.