Journalsystem for den offentlige tannhelsetjenesten

"Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt" - dette er visjonen for prosjektet som har som målsetning å utvikle tjenestens evne til samhandling, informasjonsdeling og analyse. På denne måten skal den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kunne levere mer effektive og trygge tannhelsetjenester.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Det er etablert en solid og godt forankret prosjektstruktur med en utøvende tverrfaglig prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegrupper. Initiativet er forankret på toppledernivå i fylkene.

Utfordringsbilde og kartlegging av behov

Prosjektgruppen er i gang med en bred involvering for å få opp et felles bilde av utfordringene, behovene og framtidig målbilde.

Dialog med markedet

Det tas sikte på å gjennomføre dialog med markedet i løpet av våren 2024. Denne vil bli kunngjort på Doffin og på LUP sine kommunikasjonsflater.