FangstID

av Harald Aas

På vei til jobb – avklaring unge

av Harald Aas

Renseanlegg

av Harald Aas

Automatisk arkivering av epost

av Harald Aas

Finn frem på Sunnaas sykehus

av Harald Aas

NAV Human

av Harald Aas

Rekrutteringsløsning for brukertester

av Harald Aas

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

av Harald Aas

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

av Harald Aas

Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

av Harald Aas