Digitalt prøvesystem

av Harald Aas

StartOff – kompetanseutveksling i staten

av Harald Aas

StartOff – Detaljerte transportdata

av Harald Aas

StartOff – Bedre tjenestetilbud for syklister

av Harald Aas

StartOff – Trygg sykkelparkering

av Harald Aas

StartOff – Arrangørvennlig by

av Harald Aas

FangstID

av Harald Aas

StartOff – En god overgang til en ny arbeidshverdag

av Harald Aas

StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

av Harald Aas

Renseanlegg

av Harald Aas