Energiforsyning i felt – StartOff-konkurranse

Forsvaret har et komplekst og økende behov for energi i feltoperasjoner, med mange ulike enheter som har hver sine strømforsyningsløsninger. Forsvarets forskningsinstitutt utfordrer nå markedet til å foreslå og demonstrere en ny løsning som reduserer behovet for å håndtere mange ulike strømforsyningsløsninger. I tillegg til funksjonalitet som sikkerhet, robusthet og miljøkrav viktige aspekter for FFI og Forsvaret.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Ingrid Gjerdevik

Ingrid Gjerdevik

Startup koordinator

ingrid.gjerdevik@soprasteria.com
+47 91 58 16 41
Malin Karlsson

Malin Karlsson

Prosjektleder DFØ

malin.karlsson@dfo.no
+47 919 08 577
Jill-Connie Lorentsen

Jill-Connie Lorentsen

Prosjektleder FFI

jill-connie.lorentsen@ffi.no
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Konkurransen startet med en offentlig innkjøper som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på denne konkurransesiden med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer. FFI står for konkurransegjennomføringen med bistand fra DFØ.

Leverandørene sender inn sine idéskisser

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til intervju. De seks som får presentere sine forslag vil bli klarert før møtet med FFI.

Utforske alternativer (tre uker)

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine ideer til løsningsforslag, i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres med 75 000,- hver for arbeidet.

Én leverandør blir valgt til å utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Product). Leverandøren som er med i denne fasen honoreres med 500 000,- for arbeidet i denne fasen.

Demonstrere resultat

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for innovasjonskonkurransen er at løsningen etter testing skal kunne anskaffes til ulike militære formål for ulike militære forsvarsgrener.