Digitalt prøvesystem

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for at innvandrere kan dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap på en trygg, rettferdig og forsvarlig måte. HK-dir inviterer aktuelle leverandører til å søke om å bli med i konkurransepreget dialog i forbindelse med anskaffelse av et digitalt prøvesystem som sikrer at norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven kan leveres trygt, effektivt og til høy kvalitet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Om anskaffelsen

Prosessbeskrivelse konkurransepreget dialog

Kartlegge

Eksisterende prøvesystem kartlegges og beskrives

Dialog med fagmiljøer og markedet

Det kjøres to runder med markedsdialog i forkant av utlysningen for å undersøke hva markedet kan levere på av behov med tilhørende krav til ytelse og funksjon

Utlysning av konkurransepreget dialog

Konkurransen utlyses på Doffin og TED 13.desember 2022

Les mer

https://doffin.no/Notice/Details/2022-672170

 

Pre-kvalifisering av tilbydere med invitasjon til å levere tilbud

Mellom 4 og10 prekvalifiserte tilbydere vil bli invitert til å levere tilbud

Tilbudsgjennomgang, invitasjon til leverandører som får bli med videre til dialog

Dialogrunder

Det er lagt opp til tre runder med dialog, det kan blir flere. Dialogen skal i utgangspunktet dreie seg om behovsbeskrivelsen.

Det er kun leverandører som har fått invitasjon, og deltatt, på alle dialogrundene som får levere sine endelige tilbud på det endelige konkurransegrunnlaget.

Utlysning av endelig konkurransegrunnlag

Resultatet av dialogfasen er et endelig konkurransegrunnlag og gjenværende leverandører i konkurransen skal levere sine tilbud til. Konkurransegrunnlaget gjenspeiler de behovene (med krav til ytelse og funksjon) som markedet er i stand til å levere på.

Vurdering og kontraktsinngåelse med vinneren av konkurransen

Det kåres én vinner i konkurransen som skal levere en digital prøveløsning. Valget falt på Open Assessment Technologies (OAT) fra Luxembourg.