Digitalt prøvesystem

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for at innvandrere kan dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap på en trygg, rettferdig og forsvarlig måte. HK-dir inviterer aktuelle leverandører til å søke om å bli med i konkurransepreget dialog i forbindelse med anskaffelse av et digitalt prøvesystem som sikrer at norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven kan leveres trygt, effektivt og til høy kvalitet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Prosessbeskrivelse konkurransepreget dialog

Kartlegge

Eksisterende prøvesystem kartlegges og beskrives

Dialog med fagmiljøer og markedet

Det kjøres to runder med markedsdialog i forkant av utlysningen for å undersøke hva markedet kan levere på av behov med tilhørende krav til ytelse og funksjon

Utlysning av konkurransepreget dialog

Konkurransen utlyses på Doffin og TED 13.desember 2022

Les mer

https://doffin.no/Notice/Details/2022-672170

 

Pre-kvalifisering av tilbydere med invitasjon til å levere tilbud

Mellom 4 og10 prekvalifiserte tilbydere vil bli invitert til å levere tilbud

Tilbudsgjennomgang, invitasjon til leverandører som får bli med videre til dialog

Dialogrunder

Det er lagt opp til tre runder med dialog, det kan blir flere. Dialogen skal i utgangspunktet dreie seg om behovsbeskrivelsen.

Det er kun leverandører som har fått invitasjon, og deltatt, på alle dialogrundene som får levere sine endelige tilbud på det endelige konkurransegrunnlaget.

Utlysning av endelig konkurransegrunnlag

Resultatet av dialogfasen er et endelig konkurransegrunnlag og gjenværende leverandører i konkurransen skal levere sine tilbud til. Konkurransegrunnlaget gjenspeiler de behovene (med krav til ytelse og funksjon) som markedet er i stand til å levere på.

Vurdering og kontraktsinngåelse med vinneren av konkurransen

Det kåres én vinner i konkurransen som skal levere en digital prøveløsning

Om anskaffelsen

Konkurransepreget dialog en en prosedyre som passer for anskaffelser der oppdragsgiver er usikker på hvordan behovet bør beskrives for å få en best mulig løsning og/eller hva markedet kan levere på av det man har beskrevet som behov (hvor mye, hvor godt osv.). Man gjennomfører gjerne en runde med markedsdialog for å få innspill fra markedet i forkant, men dersom tilbakemeldingene ikke er entydig på om det finnes en anskaffelsesklar løsning for behovet eller ikke, kan konkurransepreget dialog være et godt valg.

Konkurransepreget dialog er først og fremst en anskaffelsesprosedyre, og i likhet med konkurranse med forhandlinger, åpner prosedyren et lite innovasjonsrom der leverandøren kan foreslå justering og foredling av det man vanligvis leverer. I begge prosedyrene har man dialog (eller forhandlinger som er den juridiske benevnelsen), men mens man i konkurranse med forhandlinger har diskusjoner om mulige løsninger, har man i konkurransepreget dialog først og fremst diskusjoner om hvordan det endelige behovet (konkurransegrunnlaget) bør være. I konkurransepreget dialog er innovasjonsrommet noe større fordi man både kan endre på behovet (oppgaven som skal løses) og den foreslått løsning underveis, mens man i konkurranse med forhandlinger bare kan justere på foreslått løsning.

I konkurransepreget dialog er det først en pre-kvalifisering. De kvalifiserte får anledning til å levere løsningsforslag, og blir med i første runde av dialogen. Dersom det er mange som har ønsker å bli med i konkurransen kommer evalueringskriteriene (dersom man har husket å legge det inn i konkurransereglene) til anvendelse. Da vil de prekvalifiserte blir vurdert på f. eks referansecase, som er tilfellet i denne konkurransen. Det er lurt å bestemme seg for at antall som man ønsker å ta med seg videre til dialog. HKdir har  i denne konkurransen sagt at de vil ta med seg mellom 4 og 10 leverandører videre.

Man bør antyde hvor mange runder med dialog man ser for seg, men samtidig skrive inn i konkurransereglene at det kan bli mer eller mindre. Det er mulig å skalle av antallet leverandører etter hver dialogrunde, og det er kun leverandører som har vært med i alle rundene som får levere et endelig tilbud. Les mer som gjennomføringen av konkurransepreget dialog på anskaffelser.no

Foreløpig fremdriftsplan for konkurransegjennomføringen