Gjennomført anskaffelse

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer, og de har allerede et etablert program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester. Etter flere innovative anskaffelser er Trondheim kommune en erfaren og krevende kunde, som ønsker å påvirke for å oppnå innovasjon og bedre velferdstjenester enn dagens.
Innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, hjemme i egen bolig eller andre steder. Visjonen er: Trygg der du er!

(Andre kommuner i Trondheimsområdet kan hende hekter seg på i anskaffelsen; Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommuner.)