Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer, og de har allerede et etablert program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester. Etter flere innovative anskaffelser er Trondheim kommune en erfaren og krevende kunde, som ønsker å påvirke for å oppnå innovasjon og bedre velferdstjenester enn dagens.
Innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, hjemme i egen bolig eller andre steder. Visjonen er: Trygg der du er!

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen