Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

av Ida Laustsen

Smart Digital Eiendomsledelse

av Ida Laustsen

Innebygd arkivering

av Ida Laustsen

Ski vest – ungdomsskole og barnehage

av Ida Laustsen

Zero emission delivery of goods

av Ida Laustsen

Nordic market dialogue

Miljøvennlige kunstgressbaner

av Ida Laustsen

Information, Councelling and Legal Assistance for refugees

av Ida Laustsen

 

Building a digital future for assisting refugees with information, councelling and legal assistance (ICLA)

 

Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

av Ida Laustsen

Ombruk av byggematerialer

av Ida Laustsen

Drift av IKT

av Ida Laustsen