Infrastruktur for digitale læremidler

av Ida Laustsen

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

av Ida Laustsen

Smart energibruk og lagring av solenergi

av Ida Laustsen

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

av Ida Laustsen