Ski vest – ungdomsskole og barnehage

Ski kommune (fra 1.1.2020 Nordre Follo kommune) ønsker dialog og samspill om fremtidsrettede tekniske løsninger for klima, energi og innemiljø.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Om anskaffelsen

Prosess

Bakgrunn for prosjektet

Kapasiteten på Ski ungdomsskole blir oversteget i 2019-2022, og Ski vest er i vekst. For å dekke behovet ble det besluttet i 2015 at man skal bygge Ski vest ungdomsskole, og det skal også bygges en åtteavdelings barnehage nordøst for ungdomsskolen.

Les mer

Det ble gjennomført konseptstudie i 2017, og milepælene i prosjektet er at ungdomsskolen skal tas i bruk høsten 2022 og barnehagen skal tas i bruk høsten 2023.

Mål og behovskartlegging

I konseptstudiet er det lagt til grunn høye energi- og miljømål for å imøtegå fremtidenskrav.

Les mer

Ski kommune ønsker å strekke seg mot kriteriene i BREEAM-NOR med fokus på bærekraft, livsløpseffekter av materialbruk, konsept for mobilitet, innemiljø og opplevd kvalitet for brukerne. Mulighetsstudie og konseptstudie kan lastes ned fra Mercell her. 

 

Dialog 27.8.2019

Ski kommune ønsker å innhente mer kunnskap om hvordan prosjektet kan bli et mest framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg. Videre ønsker de å se på hvordan prosjektet kan nå mål om fremtidsrettede løsninger for klima, energi og innemiljø. Ski ønsker også innspill på valg av hensiktsmessig anskaffelsesprosedyre.

Les mer
  • 12.7.2019 publisert veiledende kunngjøring på Doffin
  • 27.8.2019 Ski kommune gjennomfører dialogkonferanse og informasjonsmøte 
  • Uke 36 En-til-en-møter og frist for skriftlige innspill for de som ikke har anledning til en-til-en-møter

 

Tentativ fremdrift

Prosjektet er satt på vent i påvente av at kommunestyret skal fatte vedtak om investeringer i Nordre Follo kommune, innen sommeren 2020. 

Les mer

Planen var å kunngjøre konkurranse i Doffin/TED 27.9.2019 (uke 39), med tilbudsfrist i uke 44. All informasjon ligger i invitasjon til dialognotatet.