Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Husbanken inviterer kommuner til et læringsnettverk i perioden våren 2020 – våren 2021. Formålet med nettverket er at en eller flere av kommunene som deltar i nettverket gjennomfører en innovativ anskaffelse.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Bygger på læring fra tidligere nettverk

I 2018 og 2019 arrangerte Husbanken og Leverandørutviklingsprogrammet sin første runde med nettverk for "fremtidens bolig- og omsorgskonsepter".

Les mer

Det resulterte i den innovative anskaffelsen Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune.

Andre kommuner som var med i nettverket var: Asker kommune,  Fredrikstad kommune, Lørenskog kommune, Moss kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune.

1.2.2020 - Invitasjon til kommuner

Kommuner med byggeprosjekter inviteres til å delta i nettverket.

28.5.2020 - 27.5.2021 Nettverksmøter

Nettverket har fire møter, i tillegg til bilaterale møter når det trengs

Les mer

Husbanken og LUP bistår kommunene som vil gjennomføre en innovativ anskaffelse lokalt, parallelt med samlingene i nettverket. Vi vil trolig også arrangere befaringer, inspirasjonsdager og annet, når det blir klart hva deltakerne i nettverket vil anskaffe. Vi vil holde fire samlinger i nettverket, for å bygge kompetanse og utveksle erfaringer:

 • 28. Mai 2020 – Innovative anskaffelser, bolig- og omsorgskonsepter og nettverket
  • Innhold i nettverksmøte 1 28.5.2020 kl.09-11: Innovative anskaffelser, omsorgsplasser og nettverket
   • Velkommen
   • Bli kjent
   • Hvorfor gjennomføre en innovativ anskaffelse? v/LUP
   • Helhetlig boligpolitikk og virkemiddelbruk v/Husbanken
   • Hva tilbyr vi i dette nettverket? v/ Husbanken
   • Spørsmål og svar
 • 10. Sept 2020 – Hvordan kan man kartlegge behov i kommunene?
 • 21. Jan 2021 – Hvordan kan man planlegge og gjennomføre en innovativ anskaffelse i praksis?
 • 27. Mai 2021 – Hvordan få mest mulig ut av en innovativ anskaffelse og dialogen med markedet?