Innebygd arkivering

Arkivverket ønsker å presentere og synliggjøre behov for forvaltningen for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger. Hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon?

Aktører

Sist oppdatert

Om anskaffelsen

Prosess

Søke midler til forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyste i februar 2019 ut 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige. Offentlige virksomheter som kommuner, helseforetak og direktorater kunne søke på midlene.

Les mer

I juni 2019 fikk Arkivverket tildelt 250 000,- kroner fra Forskningsrådet for å gjennomføre et forprosjekt for før-kommersielle anskaffelser. Forprosjektet inkluderer behovskartlegging og markedsdialog. Forprosjektet kan lede til søknad om hovedprosjekt, anskaffelse eller til et utviklingsprosjekt

Behovskartlegging

I august og september 2019 kartla Arkivverket sitt behov, og behovet i en ny løsning.

Les mer

Dialogmøte 28. oktober 2019

Arkivverket ønsker å presentere og synliggjøre behov for forvaltningen for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger. Hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon? Over 80 deltakere deltok i dialogmøter.

Les mer

Arkivverket først ut med ny anskaffelsesmetode

I forbindelse med Innebygd arkivering blir Arkivverket den første pilot noensinne i StartOff-ordningen.  

Les mer

StartOff skal legge til rette for at startups og mindre leverandørvirksomheter kan levere løsninger til offentlig sektor. Hensikten er å raskt finne løsninger på utfordringer ved digitalisering i sektoren. Ordningen er et tiltak i regjeringens stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.
I prosjektet skal Arkivverket sammen med en valgt leverandør jobbe med utfordringer knyttet til e-post og arkivering. Vi trenger en funksjon for automatisk filtrering og arkivering av e-post, som samtidig ivaretar den enkelte ansattes personvern. For oss er StartOff en god mulighet til å både få løst en konkret  utfordring, gå foran som et godt eksempel og potensielt få inn nye aktører i markedet for arkivsystemer

Informasjon om StartOff på Digitaliseringsdirektoratet sine sider her: https://www.anskaffelser.no/nyhet/2020/08/bli-med-teste-startoff-nytt-rammeverk-anskaffelser-fra-sma-oppstartselskaper

Du finner nyeste informasjon på Arkivverket sine nettsider her: https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/innebygd-arkivering