Miljøvennlige kunstgressbaner

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. Hvert år rehabiliteres eller erstattes 100-150 baner. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Det er ønskelig at markedet utvikler kunstgress som medfører mindre CO2-utslipp, som har materialer som kan gjenvinnes og som ikke inneholder skadelige kjemikalier og tungmetaller.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Behovskartlegging og workshop

Planleggingsmøte 26. august 2018

Starten på felles-initiativet var 24. august da en rekke aktører samlet seg i Næringslivets Hus i Oslo til et planleggingsmøte. Der ble det besluttet at vi skulle bruke konseptet for nasjonalt innovasjonsløft for å påvirke utviklingen. Det inkluderer behovskartlegging og markedsdialog.

31. oktober 2018 planlegging av workshop

31. oktober hadde vi kjerneteam-møte for å danne et godt grunnlag for workshopen 23. november. Deltakere fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, Akershus fylkeskommune, KG 2021 og Halogen.

23. november 2018 workshop systemorientert design

Workshopen kartlegger aktørbildet, kartlegger og illustrerer sammenhenger, og sammenfatter innsikt fra ulike interessenter knyttet til det å løse miljøvennlige kunstgressbaner. Det skal avdekkes ulike barrierer og utfordringer, og gi oss ideer til muligheter for å bearbeide dem.

Les mer

23. november 2018 ble det gjennomført workshop. Informasjon her.

15.5.2019 Dialogkonferanse

Onsdag 15. mai 2019 var det dialogkonferanse på Ullevaal Stadion. Dialogen gjennomføres i samarbeid med FoU-prosjektet KG 2021 ved Senter for Idrettsanlegg og Teknologi / NTNU, Norges Fotballforbund og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Les mer

Målet for dagen: Gjøre kunder av kunstgress mer rustet til å etterspørre miljøvennlige kunstgressflater, og leverandørene mer rustet til å tilby miljøvennlige løsninger som kan være rimeligere å anlegge og drifte, og har gode bruksegenskaper. Mer informasjon her.