Pågående anskaffelse

Miljøvennlige kunstgressbaner

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. Hvert år rehabiliteres eller erstattes 100-150 baner. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Det er ønskelig at markedet utvikler kunstgress som medfører mindre CO2-utslipp, som har materialer som kan gjenvinnes og som ikke inneholder skadelige kjemikalier og tungmetaller.

Behovskartlegging og workshop

Planleggingsmøte 26. august 2018

Starten på felles-initiativet var 24. august da en rekke aktører samlet seg i Næringslivets Hus i Oslo til et planleggingsmøte. Der ble det besluttet at vi skulle bruke konseptet for nasjonalt innovasjonsløft for å påvirke utviklingen. Det inkluderer behovskartlegging og markedsdialog.

31. oktober 2018 planlegging av workshop

31. oktober hadde vi kjerneteam-møte for å danne et godt grunnlag for workshopen 23. november. Deltakere fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, Akershus fylkeskommune, KG 2021 og Halogen.

23. november 2018 workshop systemorientert design

Workshopen kartlegger aktørbildet, kartlegger og illustrerer sammenhenger, og sammenfatter innsikt fra ulike interessenter knyttet til det å løse miljøvennlige kunstgressbaner. Det skal avdekkes ulike barrierer og utfordringer, og gi oss ideer til muligheter for å bearbeide dem.

Les mer

23. november 2018 ble det gjennomført workshop. Informasjon her.

15.5.2019 Dialogkonferanse

Onsdag 15. mai 2019 var det dialogkonferanse på Ullevaal Stadion. Dialogen gjennomføres i samarbeid med FoU-prosjektet KG 2021 ved Senter for Idrettsanlegg og Teknologi / NTNU, Norges Fotballforbund og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Les mer

Målet for dagen: Gjøre kunder av kunstgress mer rustet til å etterspørre miljøvennlige kunstgressflater, og leverandørene mer rustet til å tilby miljøvennlige løsninger som kan være rimeligere å anlegge og drifte, og har gode bruksegenskaper. Mer informasjon her.

Nasjonalt program for leverandørutvikling koordinerer felles etterspørsel og markedsdialog, i samarbeid med Norges Fotballforbund, FoU-prosjektet KG 2021 ved SiAT/NTNU med tilhørende samarbeidende kommuner og fylkeskommuner. Difi skal utarbeide bedre veiledning i anskaffelse av kunstgress.