Startoff Tenk sirkulært

av Gørill Horrigmoe

Sensor i sandfang

av Gørill Horrigmoe

Nye fallunderlag

av Gørill Horrigmoe

Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

av Gørill Horrigmoe

SMELT

av Gørill Horrigmoe

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

av Gørill Horrigmoe

Utbygging av sentrumsområde i Hov

av Gørill Horrigmoe

Glommasvingen skole

av Gørill Horrigmoe

Havnebygg i massivtre

av Gørill Horrigmoe

Skole i massivtre

av Gørill Horrigmoe