Mottak og håndtering av snø

av Gørill Horrigmoe

Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

av Gørill Horrigmoe

Utbygging av sentrumsområde i Hov

av Gørill Horrigmoe

Glommasvingen skole

av Gørill Horrigmoe

Havnebygg i massivtre

av Gørill Horrigmoe

Skole i massivtre

av Gørill Horrigmoe

Fossilfri byggeplass

av Gørill Horrigmoe

Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

av Gørill Horrigmoe

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

av Gørill Horrigmoe

Fremtidens baderomsløsninger er her snart!

av Gørill Horrigmoe