Pågående anskaffelse

Mottak og håndtering av snø

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø. Målsettingen med samarbeidet er å få utviklet en løsning som kan fjerne snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig måte.
Oslo og Trondheim er begge vinterbyer der det kan komme mye snø på kort tid, samtidig som byene bygges tettere og det er en forventning om mobilitet og god fremkommelighet til alle tider. Fylkesmannen stiller strengere krav til rensing av snø som kjøres bort fra veiene. Situasjonen for Oslo og Trondheim er ikke unik, og flere byer i Norge og Europa har tilsvarende utfordring og behov, bl.a. Helsinki og Stockholm.

Før-kommersiell anskaffelsesprosess

Behov

Grunnlag for søknad til Forskningsrådet om for-prosjekt til å gjennomføre behovskartlegging og markedsdialog for å finne ut av om en før-kommersiell fremgangsmåte er egnet for å løse behovet.
De mottok forprosjektmidler som de har benyttet til å kommunisere med markedet om det finnes aktuelle  løsninger ute i markedet som kan tas i bruk. Tilbakemeldingen er at det ikke finnes løsninger og at de må utvikles. Konklusjonen er å gå videre som en før-kommersiell anskaffelsesprosess.