Nye fallunderlag

Oslobygg KF og Bergen kommune planlegger en førkommersiell anskaffelse for å bidra til utvikling av nye fallunderlag som svarer bedre til brukernes behov enn dagens løsninger. De nye løsningene skal ikke utgjøre noen risiko for miljøet og gjerne ha en bedre livssyklus der vedlikeholdskostnadene ikke blir for høye.
Kort oppsummert ønsker de seg helsefremmende, miljøvennlige og driftssikre fallunderlag som brukere trives på

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Prosess

Behovsfasen

De to virksomhetene har gjennomført en grundig behovsundersøkelse, se vedlagte dokumenter

Les mer

 

 

 

Dialogfasen

Oslobygg KF og Bergen kommune trenger hjelp og ønsker dialog med innovative
virksomheter og fagmiljøer som vil bidra til å utvikle flere bærekraftige og
driftssikre fallunderlag.

Les mer

Oslobygg KF og Bergen kommune ønsker å engasjere og motivere flest mulige virksomheter og fagmiljø til deltakelse  i dialogaktiviteter høsten 2022.
De har behov for innspill på hva de kan gjøre for at flest mulig vil delta i dette utviklingsarbeidet. I tillegg ønsker de å gi virksomhetene og
fagmiljøene mulighet til å treffe komplementære
aktører og knytte nye nettverk.

Invitasjon til dialog

Konkurranse

Konkurransen ble kunngjort uke 10. Utviklingsprosessen gjennomføres i ulike faser, se konkurransegrunnlaget. Frist for å delta med idéskisse er 03. mai 2023
(Se konkurransegrunnlaget med vedlegg over )

Les mer

Vinnere av konkurransen om innovasjonsprosjektet er 3 konsortier:

  • SINTEF, WoodWorks, Asplan Viak, Boasson AS og Norske Skog Skogn AS
  • Biospinout One, Bioregion Institute og Elverdal
  • Trigonor og Turfs

Gjennom innovasjonsprosjektet får leverandørene støtte til design- og konseptutvikling, utvikling av prototyper og testing.

Les mer om konsortiene Miljøvennlige produkter skal erstatte gummi på lekeplasser – Innovative anskaffelser

Utvikling av løsningsforslag

I denne fasen av den før-kommersielle anskaffelsen skal de 3 konsortiene med innovasjonsaktører utvikle sine skisser av løsningsforslag.

Les mer