Nye fallunderlag

Oslobygg KF og Bergen kommune planlegger en førkommersiell anskaffelse for å bidra til utvikling av nye fallunderlag som svarer bedre til brukernes behov enn dagens løsninger. De nye løsningene skal ikke utgjøre noen risiko for miljøet og gjerne ha en bedre livssyklus der vedlikeholdskostnadene ikke blir for høye.
Kort oppsummert ønsker de seg helsefremmende, miljøvennlige og driftssikre fallunderlag som brukere trives på

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Prosess

Dialogfasen

Høsten 2022 vil det arrangeres ulike dialogaktiviteter med markedet og andre andre utviklingsaktører for å se nærmere på hva som er mulig og hvordan legge til rette for en prosess der flere miljøer ser verdien av å delta.
Mer informasjon kommer

Om anskaffelsen

Eksisterende løsninger
Det finnes mange forskjellige typer fallunderlag i dag, gress-, kunstgress-, sand-, og barkunderlag.  Gradvis har gummidekker tatt over og har de siste årene vært den dominerende løsningen . Fra flere hold stilles det spørsmål vedrørende spredning av løse gummigranulater ute i naturen, og om
mulige miljø- og helseskadelige konsekvenser det har.

Derfor ønsker Oslobygg og Bergen kommune bedre løsninger velkommen og bidrar med 10 millioner som en del av utviklingskostnadene.