Havnebygg i massivtre

Borg Havn IKS har anskaffet et lagerbygg i massivtre på havneområdet Øra i Fredrikstad og med et samlet areal på ca. 10.800 kvadratmeter har Fredrikstad fått et av Norges største bygg i massivtre. Bygget stod ferdig januar 2017.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Prosess

Behov

Borg Havn ønsket å gå foran som et foregangseksempel på bruk av miljøvennlige trematerialer.

Dialog

Borg Havn gjennomførte i samarbeid med Trebruk AS en dialogkonferanse med markedet.

Konkurranse

iTre AS ble engasjert til prosjekt- og prosjekteringsledelse i tidligfase og Ove Skår AS ble valgt som hovedentreprenør.

Om anskaffelsen

Hele bygget er bygget i massivtre, bortsett fra taket i stål og gulvet i betong. Massivtre er treplanker som ved hjelp av skruer, dybler eller lim forbindes til hverandre i flere lag. Massivtre er profilert som et miljøvennlig materiale som gir gode egenskaper i forhold til gjenbruk, varmelagring, effektivitet mht. energi og ressursforbruk, og binding av CO2. I tillegg antas det at massivtre gir kortere byggetid samt mindre støy- og støvforurensning.

Nor Lines leier i dag bygget og ønsket seg et lager- og terminalbygg som samlet alle deres virksomheter som tidligere var spredt rundt om i Fredrikstad under ett bygg med lager og kontorer. Lagerbygget inkluderer:

• Lager 1: 7.340 m2 kaldt lager, romtemperatur på 0°C om vinteren.
• Lager 2: 2.660 m2 lavtemperatur lager, romtemperatur 14°C om vinteren.
• Kontorer: 822 m2 fordelt på 2 etasjer, normal romtemperatur.

Les artikkel om den nye terminalen her.