Havnebygg i massivtre

Borg Havn IKS har anskaffet et lagerbygg i massivtre på havneområdet Øra i Fredrikstad og med et samlet areal på ca. 10.800 kvadratmeter har Fredrikstad fått et av Norges største bygg i massivtre. Bygget stod ferdig januar 2017.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Borg Havn ønsket å gå foran som et foregangseksempel på bruk av miljøvennlige trematerialer.

Dialog

Borg Havn gjennomførte i samarbeid med Trebruk AS en dialogkonferanse med markedet.

Konkurranse

iTre AS ble engasjert til prosjekt- og prosjekteringsledelse i tidligfase og Ove Skår AS ble valgt som hovedentreprenør.