Utbygging av sentrumsområde i Hov

Søndre Land kommune skal bygge ny barnehage i Hov til erstatning for en eksisterende barnehage. Kommunen har dessuten behov for å skaffe nye lokaler til Frivilligsentralen og det er behov for et mer variert boligtilbud. Disse ulike elementene ønsker kommunen å se i sammenheng og inviterer derfor til dialogmøte.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Om anskaffelsen